Nhà thầu đang trong quá trình giải thể có tham gia dự thầu được không?

Ngày hỏi:16/08/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư. Anh chị cho tôi hỏi nhà thầu đang trong quá trình giải thể có tham gia dự thầu được không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà thầu đang trong quá trình giải thể có tham gia dự thầu được không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 thì:

   "1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

   b) Hạch toán tài chính độc lập;

   c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

   d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

   e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

   g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

   h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu."

   Như vậy, nhà thầu đang trong quá trình giải thể thì không đủ tư cách tham gia mời thầu. Theo hướng dẫn tại Mẫu số 01 Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT thì một trong những nội dung nhà thầu phải cam kết và ghi trong đơn dự thầu là không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn