Nhà thầu phụ có xuất hóa đơn cho chủ đầu tư khi nhận thanh toán?

Ngày hỏi:10/04/2019

Xin cho hỏi: Công ty tôi ký hợp đồng thầu phụ cho một công ty khác là nhà thầu chính của dự án đang thi công. Nhưng sau khi thực hiện xong thì chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho công ty chúng tôi. Vậy công ty chúng tôi có xuất hóa đơn cho chủ đầu tư hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà thầu phụ có xuất hóa đơn cho chủ đầu tư khi nhận thanh toán?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Trong đó, hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu; còn hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.

   Tổng thầu, nhà thầu chính (gọi tắt là nhà thầu chính) được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

   Theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì nhà thầu chính sẽ ký hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu phụ (phải được chủ đầu tư chấp thuận), nhưng chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của nhà thầu chính hoặc tổng thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2016/TT-BXD thì cũng quy định cụ thể chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của nhà thầu chính hoặc tổng thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

   Do đó: Trường hợp công ty bạn ký hợp đồng thầu phụ cho một công ty khác là nhà thầu chính của dự án đang thi công, nhưng sau khi thực hiện xong thì chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho công ty (trừ trường hợp công ty bạn, nhà thầu chính và chủ đầu tư của dự án có thỏa thuận khác về việc thanh toán) là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

   Đồng nghĩa, về nguyên tắc thì trường hợp nhà thầu phụ ký hợp đồng và chịu trách nhiệm với nhà thầu chính thì nhà thầu phụ phải thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho nhà thầu chính theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Trường hợp công ty nhận là nhà thầu phụ ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu chính nhưng được chủ đầu tư thanh toán trực tiếp thì công ty không phải xuất hóa đơn cho chủ đầu tư khi nhận thanh toán. Trường hợp này công ty xuất hóa đơn cho nhà thầu chính.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn