Nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi thì có cần xét bảo đảm cạnh tranh giữa các nhà thầu không?

Ngày hỏi:24/08/2019

Đơn vị tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình theo hình thức đấu thầu qua mạng. Tại thời điểm đóng thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm nhà thầu A và B. Nhà thầu A tham gia với tư cách là liên danh, trong đó thành viên thứ nhất thực hiện 60% giá trị, thành viên thứ hai thực hiện 40% giá trị. Nhà thầu B và thành viên liên danh thứ hai của nhà thầu A có ông Nguyễn Văn C cùng làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc của 2 công ty, khi tham dự thầu ông C ủy quyền cho 2 phó tổng giám đốc của 2 công ty ký hồ sơ dự thầu. Tôi xin hỏi, với tình huống này 2 công ty trên có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu 2013 quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

   - Chủ đầu tư, bên mời thầu;

   - Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

   - Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

   Bên cạnh đó căn cứ Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 6 của Luật Đấu thầu 2013 khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

   - Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

   - Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

   - Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì nếu nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi thì không xét bảo đảm cạnh tranh giữa các nhà thầu - nhà thầu chỉ cần phải đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh khác theo quy định nêu trên. Do vậy trường hợp này 2 công ty nêu trên không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn