Nhà trường sử dụng khoản tiền tài trợ để mua sắm thiết bị có phải thông qua đấu thầu không?

Ngày hỏi:07/05/2019

Hiện tôi đang là phó hiệu trưởng của một trường dân tộc nội trú. Trường tôi có nhận được một khoản tiền tài trợ để sử dụng cho việc dạy học. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Nếu trường tôi sử dụng khoản tiền đó để mua sắm các thiết bị phục vụ cho việc dạy học thì có phải thông qua đấu thầu không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

   - Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

   + Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

   => Như vậy, theo quy định trên thì nhà trường của bạn là đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu sử dụng nguồn vốn nhà nước để phục vụ nhu cầu của trường học trong trường hợp này là để mua sắm các thiết bị phụ vụ cho việc trường học thì sẽ phải thực hiện việc đấu thầu. Nhưng đây là nhà trường sử dụng khoản tiền được tài trợ thì không phải thông qua đấu thầu, nhưng nếu bên đơn vị tài trợ yêu cầu phải thực hiện việc đấu thầu hoặc một số yêu cầu khác để tạo sự minh bạch khách quan thì nhà trường phải đáp ứng yêu cầu. Vậy nên với trường hợp này nếu bên đơn vị tài trợ không có yêu cầu gì thì không phải thực hiện việc đấu thầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn