Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

Ngày hỏi:25/10/2018

Chào Ban biên tập tôi tên Hải Huỳnh là một kỹ sư vừa mới ra trường, tôi hiện rtấ hứng thú với hình thức đấu thầu qua mạng nên muốn tìm hiểu bồi đắp một số kiến thức, nhưng do kiến thức tôi còn hạn chế nên có vài vấn đề chưa rõ lắm, nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp: Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Văn bản nào quy định vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1785/QĐ-TTg năm 2017 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng như sau:

   1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

   2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.

   3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn