Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động đầu tư công

Ngày hỏi:01/08/2019

Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động đầu tư công được quy định như thế nào theo luật mới ban hành gần đây? Nhờ chỉ rõ điều khoản cụ thể? Trân trọng cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 78 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như sau:

   1. Ban hành luật, nghị quyết về đầu tư công.

   2. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công.

   3. Quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

   4. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia.

   5. Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư công.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn