Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công

Ngày hỏi:25/05/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có vài thắc mắc trong lĩnh vực đầu tư công mong được giải đáp. Các anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý anh chị!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tưtrong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định như sau:

  1. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

  a) Lập và dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, của các ngành, lĩnh vực và đặc điểm, điều kiện cụ thể, khả năng cân đối nguồn vốn của địa phương;

  b) Tổng hợp danh mục dự án thuộc đối tượng kéo dài thời gian bố trí vốn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 của Nghị định này.

  2. Kiến nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của tỉnh trong trường hợp cần thiết.

  3. Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai và điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của tỉnh. Đề xuất giải pháp huy động các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

  4. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

  5. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp của địa phương trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ở địa phương.

  6. Phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên trong quá trình lập và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương.

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định tại Điều 58 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn