Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/04/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có vài thắc mắc trong lĩnh vực đầu tư công mong được giải đáp. Các anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý anh chị!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

  1. Thực hiện quản lý nhà nước về lập, điều hành theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định này.

  2. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các nội dung quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 92 của Luật Đầu tư công.

  3. Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ, ngành trung ương liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  4. Tổ chức tham vấn lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương (nếu cần thiết).

  5. Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương; báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm, giữa kỳ, cả giai đoạn tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các báo cáo đột xuất khác.

  6. Ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp của địa phương trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương.

  7. Phối hợp với Bộ, ngành trung ương tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

  8. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các cấp, các ngành ở địa phương.

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công được quy định tại Điều 56 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn