.Những trường hợp phải làm rõ hồ sơ dự thầu

Ngày hỏi:19/03/2020

Theo tôi được biết, trong thời gian tới Nghị định về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư sẽ có hiệu lực. Khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP theo hình thức đấu thầu rộng rãi thì trường hợp nào phải làm rõ hồ sơ dự thầu? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020) quy định về việc làm rõ hồ sơ dự thầu như sau:

   - Sau khi mở thầu, nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Việc làm rõ đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính - thương mại nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp.

   => Như vậy, việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện trong trường hợp có yêu cầu của bên mời thầu.

   Nếu muốn tìm hiểu thêm các quy định cụ thể về việc làm rõ hồ sơ dự thầu, bạn có thể tham khảo Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hồ sơ dự thầu
  Hồ sơ tham gia dự thầu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn