Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công gồm những gì?

Ngày hỏi:04/01/2019

Có thắc mắc này tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi được biết là có luật sửa đổi các luật có liên quan đến quy hoạch, vậy luật này có sửa đổi nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công của luật đầu tư công không? Mong nhận được thông tin từ Ban biên tập trong thời gian sớm nhất, chân thành cảm ơn!

Bình Minh (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công được quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công 2014 như sau:

   - Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Mục tiêu, phạm vi và quy mô chương trình;

   - Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình, bao gồm danh mục dự án hoặc đối tượng đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác;

   - Dự kiến tiến độ thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả;

   - Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc;

   - Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của chương trình, tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của chương trình;

   - Phân chia các dự án thành phần của chương trình theo quy định của pháp luật;

   - Các giải pháp tổ chức thực hiện.

   Trên đây là quy định về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đầu tư công 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn