Nội dung báo cáo, kỳ báo cáo xúc tiến đầu tư

Ngày hỏi:26/05/2021

Về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư, nhờ tư vấn nội dung báo cáo và kỳ báo cáo xúc tiến đầu tư? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 103 Nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định về nội dung báo cáo và kỳ báo cáo xúc tiến đầu tư như sau:

   - Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi tiến độ, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia; chương trình xúc tiến đầu tư của ngành, địa phương mình về: kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành và kinh phí định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp.

   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xúc tiến đầu tư hằng năm trên phạm vi cả nước trong quý II năm kế tiếp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 103 Nghị định 31/2021/NĐ-CP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn