Nội dung chủ yếu trong hợp đồng BCC

Ngày hỏi:29/01/2019

Tôi đang tìm hiểu về dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giups đỡ. Cụ thể, Ban biên tập hãy cung cấp cho tôi thông tin về những nội dung chủ yếu trong hợp đồng BCC với ạ. Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

   Theo đó, tại Khoản 1 Luật Đầu tư 2014 có quy định về những nội dung chủ yếu trong hợp đồng BCC bao gồm:

   - Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

   - Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

   - Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

   - Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

   - Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

   - Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

   - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

   Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

   Lưu ý: Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung giải đáp về những nội dung chủ yếu trong hợp đồng BCC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn