Nội dung công bố danh mục dự án Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư tham gia

Ngày hỏi:16/09/2019

Tôi là Thu Hà, công chức công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện tại, tôi đang nghiên cứu lập danh mục dự án Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh nhằm kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn. Nhờ các bạn hỗ trợ giúp chúng tôi nội dung công bố danh mục dự án Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư tham gia bao gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về nội dung công bố danh mục dự án Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, cụ thể như sau:

   Căn cứ quy hoạch xây dựng Khu xử lý đã được phê duyệt và nhu cầu xử lý chất thải rắn của các tỉnh trong phạm vi Khu xử lý, UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư tổ chức công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục dự án Khu xử lý để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án với các nội dung chủ yếu sau:

   - Địa điểm, ranh giới và diện tích khu đất để xây dựng Khu xử lý;

   - Công suất xử lý dự kiến;

   - Yêu cầu sơ bộ về công nghệ xử lý;

   - Chi phí xử lý chất thải rắn dự kiến;

   - Các điều kiện tham gia đầu tư xây dựng Khu xử lý;

   - Hình thức đầu tư;

   - Các ưu đãi đầu tư;

   - Thời gian tiếp nhận hồ sơ;

   - Các thông tin cần thiết khác.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn