Nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn

Ngày hỏi:04/07/2018

Nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Quân, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp. Cụ thể: Nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn được quy định ra sao?  Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn quy định tại Mục 5 Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Cụ thể:

   5.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

   Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu:

   - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

   - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

   - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

   - Chương VI. Biểu mẫu dự thầu.

   Phần thứ hai. Yêu cầu về phạm vi cung cấp:

   - Chương V. Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

   Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

   - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

   - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

   - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

   5.2. Thư mời thầu, thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT.

   5.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định.

   5.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu của HSMT.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn