Nội dung của hợp đồng dự án PPP

Ngày hỏi:01/11/2019

Khi nhà thầu được lựa chọn ký hợp đồng thực hiện dự án PPP với cơ quan nhà nước thì hợp đồng dự án PPP có những nội dung gì? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 40 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định nội dung của hợp đồng dự án PPP, cụ thể như sau:

   - Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án; thời gian xây dựng công trình dự án;

   - Yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp;

   - Tổng vốn đầu tư và phương án tài chính của dự án;

   - Giá trị, điều kiện, tỷ lệ và tiến độ thực hiện phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP (nếu có); nguyên tắc xử lý khi quy hoạch của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư trong dự án BT được cấp có thẩm quyền điều chỉnh dẫn đến giá trị quyền sử dụng đất thay đổi;

   - Điều kiện sử dụng đất và công trình liên quan;

   - Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

   - Thi công xây dựng; yêu cầu về kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu, quyết toán công trình dự án hoàn thành;

   - Giám định, vận hành, bảo dưỡng, kinh doanh và khai thác công trình dự án; chuyển giao công trình;

   - Bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường;

   - Điều kiện, thủ tục tiếp nhận dự án của bên cho vay;

   - Phân chia rủi ro và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng bao gồm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan được ủy quyền (trường hợp ủy quyền ký kết) và nhà đầu tư; nguyên tắc xử lý khi phát sinh tranh chấp; sự kiện bất khả kháng;

   - Các hình thức ưu đãi và bảo đảm đầu tư (nếu có);

   - Luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng dự án, hợp đồng có liên quan và cơ chế giải quyết tranh chấp;

   - Hiệu lực và thời hạn hợp đồng dự án;

   - Các nguyên tắc, điều kiện sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng dự án; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án;

   - Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên ký kết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn