Nội dung của nhiệm vụ khảo sát

Ngày hỏi:11/09/2019

Từ năm 2020 thì nhiệm vụ khảo sát và tổ chức thực hiện công tác khảo sát có những nội dung nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 13 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2019) quy định nội dung của nhiệm vụ khảo sát và tổ chức thực hiện công tác khảo sát, cụ thể nội dung sau đây:

   - Mục đích khảo sát;

   - Phạm vi khảo sát;

   - Các loại công tác khảo sát dự kiến;

   - Thời gian thực hiện khảo sát dự kiến.

   Nhiệm vụ khảo sát phải được chủ đầu tư phê duyệt phù hợp với yêu cầu của từng loại công việc khảo sát và là căn cứ để thực hiện công tác khảo sát.

   Trên đây là nội dung của nhiệm vụ khảo sát và tổ chức thực hiện công tác khảo sát.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn