Nội dung đánh giá đột xuất chương trình, dự án đầu tư công

Ngày hỏi:01/08/2019

Theo Luật Đầu tư công 2019 thì: Nội dung đánh giá đột xuất chương trình, dự án đầu tư công gồm những gì? Mong sớm nhận phản hồi!

Khánh Linh - Tp.HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung đánh giá đột xuất chương trình, dự án đầu tư công
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 5 Điều 73 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định Nội dung đánh giá đột xuất bao gồm:

   a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án đến thời điểm đánh giá so với mục tiêu đầu tư;

   b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt;

   c) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

   d) Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự án đến việc thực hiện chương trình, dự án, khả năng hoàn thành các mục tiêu của chương trình, dự án;

   đ) Đề xuất các giải pháp cần thiết.

   6. Chính phủ quy định phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn