Nội dung đánh giá giữa kỳ hoặc đánh giá giai đoạn chương trình, dự án đầu tư công?

Ngày hỏi:31/07/2019

Theo Luật Đầu tư công 2019 thì: Nội dung đánh giá giữa kỳ hoặc đánh giá giai đoạn chương trình, dự án đầu tư công gồm những gì? Mong sớm nhận phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 73 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định Nội dung đánh giá giữa kỳ hoặc đánh giá giai đoạn bao gồm:

   a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án so với mục tiêu đầu tư;

   b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt;

   c) Đề xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh chương trình, dự án.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn