Nội dung đánh giá kết thúc hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày hỏi:08/11/2016

Nội dung đánh giá kết thúc hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Bạn đọc Bình Minh, địa chỉ mail binh_minh_087****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, hiện tôi đang công tác tại Cục đầu tư nước ngoài Tp. Công việc của tôi trước đây thì ít liên quan tới các quy định pháp luật nhưng gần đây tôi được chuyển sang công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nên tôi cũng rất quan tâm tới nội dung này. Cho tôi hỏi: Nội dung đánh giá kết thúc hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung đánh giá kết thúc hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 26 Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, theo đó:

   1. Tiến độ góp vốn Điều lệ của tổ chức kinh tế, vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định), góp vốn đầu tư của dự án; việc huy động và sử dụng vốn huy động theo quy định của pháp luật; việc thanh toán trong quá trình thực hiện dự án.

   2. Tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ được quy định tại Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tiến độ trong Hồ sơ xin cấp, Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nộp cơ quan nhà nước.

   3. Việc sử dụng đất, sử dụng lao động của dự án; việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

   4. Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước,...).

   5. Đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu, các nguồn lực đã huy động, tiến độ thực hiện, lợi ích dự án.

   6. Đề xuất và kiến nghị.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung đánh giá kết thúc hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn