Nội dung đề xuất dự án Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh của nhà đầu tư

Ngày hỏi:16/09/2019

Hiện công ty của chúng tôi đang thực hiện dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh. Ban biên tập cho hỏi: Đề xuất dự án Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh của nhà đầu tư bao gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về nội dung đề xuất dự án Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh của nhà đầu tư, cụ thể như sau:

   Trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án thì đề xuất dự án phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

   - Hình thức đầu tư, công suất xử lý và diện tích xây dựng Khu xử lý;

   - Công nghệ xử lý;

   - Chi phí xử lý chất thải rắn dự kiến;

   - Phương án tiêu thụ sản phẩm (nếu có);

   - Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng Khu xử lý (nếu có);

   - Các tiêu chuẩn xây dựng, môi trường dự kiến áp dụng;

   - Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội và tác động môi trường của dự án;

   - Giải pháp phục hồi cảnh quan, môi trường và tái sử dụng mặt bằng khu xử lý sau khi chấm dứt hoạt động;

   - Các đề xuất khác (nếu có);

   - Thời gian và tiến độ thực hiện.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn