Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Sắp tới công ty tôi sẽ tiến hành một số dự án đầu tư vậy nên tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Khánh (khanh****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định tại Điều 36 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư. Cụ thể,

   1. Nội dung theo dõi:

   a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan đăng ký đầu tư;

   b) Việc chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan đăng ký đầu tư;

   c) Các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 84/2015/NĐ-CP.

   2. Nội dung kiểm tra:

   a) Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội;

   b) Việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư theo các quy định của pháp luật;

   c) Quy định ưu đãi đối với dự án đầu tư;

   d) Việc giám sát, đánh giá và hỗ trợ đầu tư sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

   đ) Thực hiện chức năng cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

   e) Các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 84/2015/NĐ-CP.

   Trên đây là quy định về Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn