Nội dung hồ sơ mời thầu trong đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày hỏi:06/09/2019

Nội dung hồ sơ mời thầu trong đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định ra sao? Rất mong sớm nhận phản hồi từ các bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung hồ sơ mời thầu trong đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

   4.1. HSMT gồm có Phần 1, Phần 2, Phần 3 và các tài liệu sửa đổi, bổ sung HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNĐT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

   Phần 1. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

   - Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư

   - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

   - Chương III. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá HSDT

   - Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

   Phần 2. Yêu cầu thực hiện dự án

   - Chương V. Yêu cầu thực hiện dự án

   Phần 3. Dự thảo hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

   4.2. Thư mời thầu do Bên mời thầu phát hành chỉ có tính chất thông báo, không phải là một phần của HSMT.

   4.3. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về tính không chính xác, không hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi của HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNĐT mà không do Bên mời thầu cung cấp.

   4.4. Nhà đầu tư phải nghiên cứu tất cả thông tin chỉ dẫn, BDL, biểu mẫu, yêu cầu về thực hiện dự án và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị HSDT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn