Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công nhóm A, B, C

Ngày hỏi:08/04/2020

Theo Luật Đầu tư công 2019 chưa có quy định rõ về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công nhóm A, B, C. Không biết hiện nay đã có văn bản hướng dẫn về vấn đề này chưa? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công thì nội dung này được quy định như sau:

   Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công gồm:

   - Sự phù hợp với các tiêu chí xác định chương trình đầu tư công;

   - Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;

   - Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   - Các nội dung quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư công, trong đó thẩm định cụ thể những nội dung cơ bản của chương trình, bao gồm: mục tiêu, phạm vi, quy mô, đối tượng đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện và dự kiến bố trí vốn; các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác;

   - Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

   Về dự án đầu tư công nhóm A, B, C: Bạn vui lòng tham khảo thêm tại Điều 8, 9 và Điều 10 Luật Đầu tư công 2019.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công nhóm A, B, C.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chương trình đầu tư công
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn