Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C

Ngày hỏi:08/04/2020

Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C gồm những gì? Văn bản nào quy định? Cảm ơn!

(linh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công thì nội dung này được quy định như sau:

   Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C gồm:

   - Sự cần thiết đầu tư dự án;

   - Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;

   - Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   - Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C;

   - Các nội dung quy định tại các Điều 30, 31 của Luật Đầu tư công, trong đó thẩm định cụ thể những nội dung cơ bản của dự án, bao gồm mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng, thời gian, tiến độ thực hiện, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường, các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; khả năng thu hồi vốn và trả nợ trong trường hợp sử dụng vốn vay; dự kiến bố trí vốn;

   - Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

   Về dự án đầu tư công nhóm A, B, C: Bạn vui lòng tham khảo thêm tại Điều 8, 9 và Điều 10 Luật Đầu tư công 2019.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn