Phạm vi hoạt động chứng chỉ năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng hạng III

Ngày hỏi:02/12/2019

Công ty tôi mới được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng hạng III, cho hỏi công ty tôi được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 27 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 60 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định phạm vi hoạt động chứng chỉ năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng như sau:

   - Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng.

   - Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   - Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì tổ chức có chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng hạng III thì chỉ được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Do đó, công ty bạn không được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn