Phạm vi hoạt động của phòng LAS-XD 190 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông An Giang

Ngày hỏi:27/04/2012
Căn cứ Công văn số 1064/BXD-KHCN ngày 18/08/1997 của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận để Bộ GTVT tổ chức kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận khả năng hoạt động cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông; Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BGTVT ngày 06/04/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm thuộc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và giao thông An Giang; Phòng thí nghiệm LAS-XD190 của chúng tôi đã được đánh giá và công nhận lại nhiều lần theo qui định, hoạt động trong phạm vi đúng theo quyết định công nhận. Tuy nhiên gần đây có ý kiến cho rằng: 1. Phòng LAS-XD 190 của công ty chúng tôi do Bộ Giao thông Vận tải công nhận nên không phải là phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 2. Vì vậy phòng thí nghiệm không phù hợp để thực hiện các phép thử liên quan đến kiểm tra chất lượng cho công trình xây dựng dân dụng như: thử nén tĩnh tải cọc .... Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An giang kính đề nghị Bộ Xây dựng trả lời cụ thể hai nội dung nêu trên giúp chúng tôi giải thích rõ vấn đề này với các khách hàng của công ty.

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • 1. Phòng thí nghiệm LAS-XD 190 là phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng đã có văn bản 1064/BXD-KHCN ngày 18/8/1997 về việc thỏa thuận để Bộ GTVT cấp chứng nhận các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.

   2.Trong danh sách các phép thử trên công nhận, nếu có các phép thử phù hợp với việc kiểm tra chất lượng xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp thì được phép tham gia vào công tác thí nghiệm cho công trình đó.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn