Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG và kho LNG

Ngày hỏi:08/11/2019

Theo quy định thì việc phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG và kho LNG được thực hiện ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG và kho LNG quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 34/2017/TT-BCT về sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-BCT, cụ thể như sau:

   a) Theo quy mô gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C.

   - Dự án quan trọng quốc gia: theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công;

   - Dự án nhóm A: có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên;

   - Dự án nhóm B: có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng;

   - Dự án nhóm C: có tổng mức đầu tư từ dưới 60 tỷ đồng.

   b) Đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

   c) Theo nguồn vốn sử dụng gồm dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn