Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh

Ngày hỏi:16/09/2019

Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh. Ban biên tập cho tôi hỏi quy định về phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh được quy định như thế nào? Mong nhận được thông tin giải đáp!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh, cụ thể như sau:

   - Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: căn cứ vào đề nghị của UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

   - Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh: căn cứ vào đề nghị của Ban chuẩn bị đầu tư, UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

   - Nhà đầu tư được lựa chọn và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai dự án theo các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn