Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế

Ngày hỏi:06/04/2016
Trong bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình, phải lập nhiệm vụ thiết kế trước hay nhiệm vụ khảo sát trước? Đối với công trình mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ có yêu cầu kỹ thuật không phức tạp, Chủ đầu tư giao cho một đơn vị tư vấn đủ năng lực lập nhiệm vụ thiết kế và cũng là tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phê duyệt chung nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế bằng một quyết định có được hay không?

  Nội dung này được Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Theo đó, đối với dự án xây dựng mới nhà Bưu điện có tổng mức đầu tư 4 tỷ thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

   Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, công trình xây dựng mới nhà Bưu điện nói trên do Bưu điện tỉnh Long An quyết định đầu tư dự án thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An thực hiện.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn