Phê duyệt thiết kế, tổng dự toán công trình trong Công an nhân dân

Ngày hỏi:29/08/2018

Đang công tác trong ngành thanh tra, vì yêu cầu công việc nên tôi có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: 

Phê duyệt thiết kế, tổng dự toán công trình trong Công an nhân dân được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phê duyệt thiết kế, tổng dự toán công trình trong Công an nhân dân quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 65/2011/TT-BCA quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, cụ thể như sau:

   - Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;

   - Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán phải được thể hiện bằng văn bản, nội dung của quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán thực hiện theo mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư này.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn