Phương pháp đánh giá hồ sơ dự tuyển dự án PPP

Ngày hỏi:22/07/2020

Theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, việc đánh giá hồ sơ dự tuyển dự án PPP được thực hiện theo phương pháp nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 41 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định như sau:

   Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển căn cứ phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển. Phương pháp chấm điểm được xây dựng trên các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vậy, việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển căn cứ phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn