Phương pháp hạch toán Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ khi mua vật tư, thiết bị về nhập kho

Ngày hỏi:03/11/2018

Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về chính sách tài chính kế toán sử dụng trong Ban quản lý dự án đầu tư, có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Phương pháp hạch toán Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ khi mua vật tư, thiết bị về nhập kho áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp hạch toán Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ khi mua vật tư, thiết bị về nhập kho áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định tại Điều 13 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   1– Khi mua vật tư, thiết bị về nhập kho để dùng cho quá trình đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh giá trị vật tư, thiết bị nhập kho theo giá thực tế bao gồm giá mua chưa có thuế GTGT đầu vào, chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi…, từ nơi mua về đến kho của đơn vị và thuế GTGT được khấu trừ, ghi:

   Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT)

   Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá mua chưa có thuế GTGT)

   Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

   Có các TK 111, 112, 331,… (Tổng giá thanh toán).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn