Phương pháp lập dự toán theo chuyên gia trong ứng dụng công nghệ thông tin được dùng để xác định các chi phí nào?

Ngày hỏi:11/03/2020

Xin chào ban tư vấn, tôi có thắc mắc cần được giải đáp như sau: Phương pháp lập dự toán theo chuyên gia trong ứng dụng công nghệ thông tin được dùng để xác định các chi phí nào? Trích dẫn văn bản mới nhất. Cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục 1 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định phạm vi áp dụng phương pháp lập dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   Phương pháp lập dự toán theo chuyên gia được dùng trong việc xác định các chi phí sau:

   - Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có) đối với hạng mục đào tạo chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật;

   - Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có);

   - Chi phí quản lý dự án (trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án);

   - Chi phí tư vấn đầu tư;

   - Chi phí khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn