Quản lý đầu tư theo phương thức PPP được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:13/07/2020

Từ ngày 1/1/2021 thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy cho hỏi về việc quản lý đầu tư theo phương thức PPP sẽ dựa trên những nguyên tắc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), quản lý đầu tư theo phương thức PPP được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

   - Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

   - Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước trong dự án PPP.

   - Việc thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, giám sát dự án PPP phải bảo đảm không làm cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh bình thường của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP.

   - Bảo đảm đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững và hiệu quả.

   - Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và cộng đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn