Quản lý dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở trong khu kinh tế

Ngày hỏi:28/08/2019

Bạn Huy Hùng có mail là huyhung***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập monh nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Quản lý dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở trong khu kinh tế được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở trong khu kinh tế được quy định tại Điều 6 Thông tư 19/2009/TT-BXD về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

   Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm:

   - Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới để UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng xem xét cho phép đầu tư hoặc UBND cấp tỉnh xem xét cho phép đầu tư theo thẩm quyền.

   Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới theo quy định Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và Thông tư 04//2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

   - Tổ chức thẩm định các dự án nhà ở trong khu kinh tế để UBND cấp tỉnh xem xét chấp thuận đầu tư.

   Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định các dự án nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

   - Việc quản lý xây dựng dự án khu đô thị mới trong khu kinh tế thực hiện theo quy định Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn