Quỹ đất đã giải phòng mặt bằng thanh toán có giá trị cao hơn giá trị dự án BT xử lý thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2019

Công ty tôi được nhà nước giao dự án BT (xây dựng - chuyển giao) về làm đường, theo hợp đồng thì có thanh toán cho công ty tôi bằng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng của tỉnh. Cho hỏi theo quy định mới thì nếu quỹ đất thanh toán này lớn hơn giá trị dự án công ty tôi đang làm thì phải xử lý thế nào? Nhờ tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định Việc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất thực hiện theo nguyên tắc ngang giá; theo đó giá trị quỹ đất tương đương với giá trị của khối lượng xây dựng công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật; cụ thể:

   - Căn cứ khối lượng xây dựng công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá trị quỹ đất tương đương để thanh toán. Việc hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

   - Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị Dự án BT thì Nhà đầu tư nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị Dự án BT thì Nhà nước thanh toán phần chênh lệch cho Nhà đầu tư bằng tiền hoặc bằng quỹ đất tại thời điểm quyết toán Dự án BT hoàn thành.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho dự án BT là theo nguyên tắc ngang giá. Do đó, nếu quỹ đất thanh toán có giá trị cao hơn giá trị dự án BT thì công ty bạn phải nộp lại phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn