Quy định tự thực hiện gói thầu tư vấn giám sát đối với các gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm

Ngày hỏi:02/06/2015
Hiện nay, trên địa bàn huyện tôi đang công tác có một số Dự án công trình xây dựng cơ bản thuộc vốn Ngân sách Nhà nước, UBND huyện giao cho Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện làm chủ đầu tư đồng thời trực tiếp quản lý, thực hiện điều hành dự án. Căn cứ Điều 25 của Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Điều 61 của Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ thì đơn vị được giao tự thực hiện được áp dựng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm. Như vậy, BQL các DA XDCB huyện có được phép thực hiện gói thầu Tư vấn Giám sát thi công đối với các dự án nói trên hay không? Rất mong nhận được câu trả lời của quý Sở sớm nhất!!!

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Luật đấu thầu, tại điều 25 quy định về hình thức tự thực hiện : Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

   Để cụ thể hóa quy định này, tại điều 61 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Điều kiện áp dụng như sau :

   - Phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu (có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu) và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   1. Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

   2. Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

   3. Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

   Nếu Ban QLDA ĐT và XD huyện đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được phép tự thực hiện gói thầu tư vấn giám sát.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn