Quy định về hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn Nhật sắp được thành lập và đi vào hoạt động chuyên về lĩnh vực giới thiệu việc làm, phái cử thông dịch, biên dịch. Xin hỏi, công ty có phải thực hiện việc báo cáo định kỳ không? Cần lưu ý vấn đề gì về mặt pháp luật không?

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • Do bạn không cung cấp rõ thông tin công ty bạn hỏi được thành lập dưới hình thức nào và các thông tin cần thiết khác, do đó chúng tôi tư vấn để bạn tham khảo như sau:

   Thứ nhất, về vấn đề có phải thực hiện việc báo cáo định kỳ hay không? Chúng tôi xin trả lời là có.

   Hiện nay Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, quy định các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện báo cáo định kỳ và gửi về Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đăng ký kinh doanh. Trong đó, bao gồm các báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng tháng về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Báo cáo định kỳ hàng quý về Vốn đầu tư thực hiện dự án (áp dụng đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư, có dự án thực hiện trong kỳ báo cáo); Báo cáo định kỳ hàng năm về việc thực hiện góp vốn điều lệ; Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty để thực hiện việc báo cáo. Các báo cáo được làm theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT.

   Thứ hai, bạn hỏi với các ngành nghề kinh doanh đó, trong quá trình hoạt động, công ty bạn cần chú ý vấn đề gì?

   Trả lời vấn đề này, tôi xin trích dẫn một số quy định pháp luật về nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý để bạn tham khảo.

   “Điều 20. Nghĩa vụ của nhà đầu tư

   1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

   Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.

   2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

   3. Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.

   4. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

   5. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

   6. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

   Ngoài ra còn một số vấn đề khác, bạn có thể tham khảo Luật Đầu tư năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vấn đề vướng mắc.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty 100% vốn nước ngoài
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn