Quy định về mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP theo hình thức đấu thầu rộng rãi

Ngày hỏi:19/03/2020

Cho tôi hỏi, trong thời gian tới đây, khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP theo hình thức đấu thầu rộng rãi, việc mời thầu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020), việc mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP theo hình thức đấu thầu rộng rãi được quy định như sau:

   - Đối với dự án đã áp dụng sơ tuyển, thư mời thầu được gửi đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian đóng thầu, mở thầu.

   - Đối với dự án không áp dụng sơ tuyển, thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định tại điểm d khoản 1, khoản 5 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn