Quy định về nhà thầu phụ

Ngày hỏi:28/01/2015
Nhằm bảo đảm chất lượng công trình chủ đầu tư có thể nêu tên nhà thầu phụ trong hồ sơ mời thầu không? Tỷ trọng nhà thầu chính giao cho nhà thầu phụ thực hiện được quy định như thế nào để tránh trường hợp bán thầu?

  Nội dung này được Đinh Thanh Long - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Điểm a, khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định cấm nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết. Riêng đối với nhà thầu phụ, không có mức quy định tối đa phần công việc nhà thầu phụ được phép đảm nhận.

   Việc chủ đầu tư nêu tên nhà thầu phụ trong HSMT không nằm trong các điều cấm quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 74 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt HSMT, hồ sơ yêu cầu. Do vậy, việc HSMT nêu tên nhà thầu phụ cụ thể không bị cấm nhưng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, và hiệu quả kinh tế.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn