Quy định về nội dung thẩm định kết quả sơ tuyển nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Ngày hỏi:26/03/2020

Cho tôi hỏi, trong thời gian tới, nội dung thẩm định kết quả sơ tuyển nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 76 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020), nội dung thẩm định bao gồm:

   - Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc sơ tuyển;

   - Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình sơ tuyển;

   - Kiểm tra việc tuân thủ quy định của hồ sơ mời sơ tuyển và quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình sơ tuyển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn