Quy định về quyền rút vốn ra khỏi công ty

Ngày hỏi:30/03/2019

Tôi là thành viên góp vốn của công ty TNHH 02 thành viên, nay vì có công việc gia đình nên tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty, tuy nhiên tôi chưa rõ là tôi có quyền rút vốn ra khỏi công ty không? Ban tư vấn hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 51 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định nghĩa vụ của thành viên như sau:

   - Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

   - Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

   - Tuân thủ Điều lệ công ty.

   - Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

   .....

   => Như vậy, theo như quy định trên bạn không được rút vốn ra khỏi công ty ngoại trừ các trường hợp: yêu cầu công ty mua lại vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp, xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt và thay đổi vốn điều lệ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc bạn sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn