Quy định về tính hợp lệ của nhà thầu liên danh

Ngày hỏi:28/11/2016

Bên Công ty mình là chủ đầu tư, trường hợp nhà thầu liên danh thì chỉ có 1 nhà thầu đứng đầu có đăng ký trên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia, nhà thầu còn lại thì không. Như vậy tính hợp lệ lúc này như thế nào, có đánh rớt nhà thầu này không (trong hồ sơ yêu cầu chỉ quy định nhà thầu phải đăng ký trên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia chứ không nói rõ nhà thầu liên danh). Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu khi tham gia đấu thầu, Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

   1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

   b) Hạch toán tài chính độc lập;

   c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

   d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

   e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

   g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

   h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

   Như vậy, đối với nhà thầu, nhà đầu tư, một trong các điều kiện bắt buộc để xác định tư cách hợp pháp là đã đăng ký hoạt động trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   Và đối với các nhà thầu là cá nhân thì Khoản 2 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 cũng quy định như sau:

   2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

   b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

   c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

   d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

   Trong trường hợp nhà thầu là cá nhân thì chỉ cần đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật chứ không bắt buộc phải đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   Ngoài ra, khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau: Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

   Như vậy, nhà thầu khi tham dự thầu đều có thể tham gia với tư cách độc lập hoặc liên danh nhưng phải có tư cách hợp lệ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 5 Luật đấu thầu 2013. Do đó, đối với nhà thầu liên danh với nhà thầu là tổ chức thì vẫn phải đăng ký hoạt động trên mạng đấu thầu quốc gia và nếu liên danh với nhà thầu cá nhân thì chỉ cần đăng ký hợp pháp theo quy định.

   Vì vậy, việc có loại nhà thầu hay không phụ thuộc vào việc thành viên liên danh của nhà thầu đó là tổ chức hay cá nhân để xác định tư cách hợp lệ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tính hợp lệ của nhà thầu liên danh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật đấu thầu 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn