Quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư có sử dụng đất?

Ngày hỏi:26/03/2020

Thời gian tới Nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy trong văn bản này quy định thế nào về trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư có sử dụng đất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 77 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020), Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm:

   - Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất;

   - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

   - Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách xếp hạng nhà đầu tư hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

   - Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn