Quy định về trình tự mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP

Ngày hỏi:19/03/2020

Cho tôi hỏi, việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP được diễn ra theo trình tự nào theo quy định của Nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư sẽ có hiệu lực trong thời gian tới đây. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020), trình tự mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được quy định như sau:

   Việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà đầu tư và theo trình tự sau đây:

   + Kiểm tra niêm phong;

   + Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà đầu tư; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; đơn dự thầu thuộc đề xuất về kỹ thuật; thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn