Quy định về việc vận dụng hệ thống tài khoản của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngày hỏi:03/03/2020

Tôi đang làm kế toán cho đơn vị có vốn đầu tư công. Ban biên tập cho tôi hỏi: Hệ thống tài khoản của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được vận dụng như thế nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 79/2019/TT-BTC có quy định về vận dụng hệ thống tài khoản của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công như sau:

   Vận dụng hệ thống tài khoản:

   a) Các đơn vị căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư này để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.

   b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường hợp sau:

   - Được bổ sung thêm tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị.

   - Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tư này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn