Quy mô dự án PPP đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin là bao nhiêu?

Ngày hỏi:05/04/2021

Xin hỏi theo phương thức đối tác công tư (PPP) quy mô dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin sẽ là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định nội dung trên như sau:

   - Hạ tầng công nghệ thông tin

   + Lĩnh vực: hạ tầng thông tin số, kinh tế số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng; hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) cho đô thị thông minh;

   + Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

   Như vậy, đối với quy mô dự án PPP đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin sẽ là từ 200 tỷ đồng trở lên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn