Quy trình chỉ định thầu rút gọn có thực hiện việc đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo?

Ngày hỏi:02/10/2021

Liên quan đến quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thì có đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 38 Luật đấu thầu 2013 quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

   Đối với chỉ định thầu theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

   Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.

   Theo đó, việc đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu được áp dụng cho chỉ định thầu theo quy trình thông thường. Do đó, quy trình này không thực hiện đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn