Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh thông thường bao gồm các bước nào?

Ngày hỏi:29/08/2018

Được phân công, công tác tại Ban quản lý dự án của một công ty xây dựng, phân công về công tác mới liên quan đến hoạt động đấu thầu, nhưng tôi không nắm rõ lắm, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể:  Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh thông thường bao gồm các bước nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh thông thường bao gồm các bước được quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật đấu thầu 2013, cụ thể như sau:

   Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường bao gồm các bước:

   - Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

   - Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

   - Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng;

   - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

   -Hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn