Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế có đánh giá hồ sơ dự thầu không?

Ngày hỏi:02/10/2021

Liên quan đến pháp luật về đấu thầu, xin được hỏi: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế có đánh giá hồ sơ dự thầu không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 38 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

   1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau:

   a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

   b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

   c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;

   d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

   đ) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với quy trình đánh giá hồ sợ dự thầu vẫn phải thực hiện khi lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn